A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Rok 2015

Rozpočtové opatrenia

č. 5/2015 Stiahnuté: 179x

č. 4/2015 Stiahnuté: 194x

č. 3/2015 Stiahnuté: 189x

č. 2/2015 Stiahnuté: 256x

č. 1/2015 Stiahnuté: 185x

Čerpanie rozpočtu

Čerpanie finančného rozpočtu Obce Slovinky k 30.6.2015 Stiahnuté: 168x

Záverečný účet obce

Záverečný učet Obce Slovinky za rok 2015 Stiahnuté: 235x

Výročná správa Obce Slovinky za rok 2015 Stiahnuté: 253x

Výročná správa Obce Slovinky za konsolidovaný celok za rok 2015 Stiahnuté: 269x

Správa nezávislého auditora Stiahnuté: 258x

Dodatok k správe nezávilého auditora Stiahnuté: 215x

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Slovinky za rok 2015 Stiahnuté: 214x

Stránka