A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Rok 2015

Rozpočtové opatrenia

č. 5/2015 Stiahnuté: 171x

č. 4/2015 Stiahnuté: 189x

č. 3/2015 Stiahnuté: 183x

č. 2/2015 Stiahnuté: 247x

č. 1/2015 Stiahnuté: 177x

Čerpanie rozpočtu

Čerpanie finančného rozpočtu Obce Slovinky k 30.6.2015 Stiahnuté: 161x

Záverečný účet obce

Záverečný učet Obce Slovinky za rok 2015 Stiahnuté: 229x

Výročná správa Obce Slovinky za rok 2015 Stiahnuté: 247x

Výročná správa Obce Slovinky za konsolidovaný celok za rok 2015 Stiahnuté: 261x

Správa nezávislého auditora Stiahnuté: 249x

Dodatok k správe nezávilého auditora Stiahnuté: 208x

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Slovinky za rok 2015 Stiahnuté: 207x

Stránka