A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Osvedčenie podpisu a listín

 

Osvedčovanie podpisov a odpisov listín môžete vybaviť na Obecnom úrade počas stránkových hodín podateľne obecného úradu.

 

 

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis
  • občiansky preukaz
  • poplatok 2,00 € za každý podpis

 

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť so zamestnankyňou obecného úradu. Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny
  • fotokópia listiny
  • poplatok 2,00 € za každú, aj začatú stranu.

 

Identifikácia osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie  je nutná. Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti. Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Upozornenie: fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov!

 

Osvedčovať sa nemôže:
- technické preukazy z motorových vozidiel
- občianske preukazy, pasy, vodičské preukazy
- listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, geometrické plány
- zahraničné listiny, okrem českých

 

 

Vybavuje:      Lucia Frycová

Kontakt:         tel.: 053/4470297

              e-mail: lucia.frycova@obecslovinky.sk