A picture

Obsah

 

Rok 2014

 

Názov Projektu

Titilombom

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z programu TERRA INCOGNITA- KRAJINA NEPOZNANÁ

 

Zameranie predloženého projektu: Hlavným cieľom tohto podujatia je priblížiť históriu a zvyky našich predkov, nielen obyvateľom našej obce, ale aj ľuďom z okolitých obcí, miest, okresov, krajov, štátov.

Anotácia o projekte: Folklórne slávností Titilombom sa ako aj po minulé ročníky budú konať v obci Slovinky, ktorá leží vo východnej časti okresu Spišská Nová Ves. Samotné podujatie sa bude konať v amfiteátri Kultúrneho domu. Amfiteáter KD bude v auguste 2015 kompletne zrekonštruovaný a pripravený na dané podujatie. V budove KD sa nachádza aj Banské múzeum, v ktorom bývalí baníci predvedú návštevníkom ako sa kedysi v bani pracovalo a prezradia staré banské zvyky a tajomstvá. Na pripravovanej aktivite sa môže zúčastniť približne 3000 ľudí. 

Sprievodné podujatie „Súťaž v pečení Belišov“ sa bude konať pri obecnom úrade a v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch KD, ktorý ma kapacitu cca 500 ľudí.

 

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou FS Titilombom sú všetky vekové skupiny obyvateľov obce Slovinky.

 

Dátum realizácie projektu:  august 2015

 

Žiadame o poskytnutie dotácie vo výške:   3 500 €

 

Podanie žiadosti: december 2014

 

Stav: neschválená