A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Názov Projektu

Rekonštrukcia a modernizácia
vstupnej haly, sociálnych zaradení
a priestorov na výdaj a ohrev jedla v Dome
kultúry Slovinky

 

Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

 

Zameranie predloženého projektuRealizáciou zámeru obec získa dôstojné miesto na uskutočňovanie rôznych spoločenských a rodinných akcií. Obec bude môcť svojím občanom a návštevníkom našej obce ponúknuť priestory na úrovni, za ktoré nemusí hanbiť. Široká verejnosť získa priestory na usporiadanie svojich rodinných a spoločenských akcií.

Dátum podania žiadosti: 12.03.2019

Požadovaná suma: 13 500€

Spolufinancovanie: 1500€

Stav: schválená

Pridelená suma: 9500€