A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Koordinácia aktivačnej činnosti

 

Odborný zamestnanec:      Patrik Šablatúra

tel. kontakt:                          0915 730 484

mailový kontakt:                  patrik.sablatura@obecslovinky.sk

 

  • koordinácia prác aktivačných pracovníkov,
  • údržba verejných priestranstiev,
  • prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • osobná a aktívna účasť a pomoc pri organizovaní podujatí obce podľa pokynov organizátorov, starostky obce.