A picture

Obsah

 

Rok 2014

Názov Projektu

Titilombom 2014- XX. ročník

Žiadosť o poskytnutie finančného daru z Slovnaft ľuďom v oblasti Kultúra

 

 

Zameranie predloženého projektu: Finančná podpora XX. ročníka folklórnych slávností

Anotácia o projekte:  Folklórne slávnosti Titilombom sa v našej obci konajú pravidelne v auguste od roku 1994. Dňa 23.8.2014 sa bude konať už XX. ročník týchto slávností, ktoré prinášajú závan histórie a folklórnych tradícii nielen našich predkov zo Sloviniek, ale vďaka hosťujúcim folklórnym skupinám a súborom aj zvyky a históriu z iných obcí východného Slovenska. Aj toho roku sa na slávnostiach zúčastnia už tradičný hostia z okolia, ale pozvaní sú aj iní významní predstavitelia. Hlavným cieľom folklórnych slávností Titilombom je oboznámiť ľudí so zvykmi a kultúrou našich predkov.        Titilombom sa v našej obci teší veľkej obľube, a každoročne sa na ňom predstaví okolo 150 účinkujúcich a vyše 600 divákov nielen z našej dediny, ale aj zo širokého okolia. Vzhľadom na významné výročie folklórnych slávností a vyšší počet pozvaných hostí sa nám výrazne zvýšili náklady na realizáciu, ktorá je financovaná prevažne z rozpočtu obce. Hlavným prínosom je uchovávanie kultúrnych zvyklostí a odovzdávanie starých múdrostí aj novej generácii. 

 

 

 

Dátum realizácie projektu:  23. august 2014

 

Žiadame o poskytnutie dotácie vo výške: 2000€

 

Podanie žiadosti: 3. jún 2014

 

Stav: neschválená