Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Opatrovateľská služba v obci

Je poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a. i.), ako aj základných sociálnych aktivitách (prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov). VZN č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Slovinky ustanovuje podmienky na základe, ktorých obec Slovinky pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje opatrovateľskú službu pre občana, ktorý je odkázaný na túto službu a stanovuje úhradu za opatrovateľskú službu.

Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v Obci Slovinky, v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Rozsah úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Za jednotlivé úkony sa platí úhrada na základe VZN č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Slovinky. Jednotlivé úkony sú uvedené v jeho prílohe.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje pobytová služba a ktorej sa už poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Ďalej sa opatrovateľská služba nemôže poskytnúť osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ani osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.

Ako vybaviť opatrovateľskú službu?
Je potrebné vyzdvihnúť si na OcÚ v Slovinkách alebo stiahnuť na webovom sídle obce tlačivá:

  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
  • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch.  

Následne je potrebné navštíviť všeobecného - ošetrujúceho lekára, ktorý vyplní lekársky nález. K žiadosti je možné priložiť aj lekársku prepúšťaciu správu, nie staršiu ako šesť mesiacov. Žiadosť aj s vyjadrením lekára doručíte na obecný úrad, ktorý vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti občan požiada o poskytnutie opatrovateľskej služby.

Sociálna pracovníčka následne navštívi domácnosť žiadateľa a dohodnú úkony, ktoré bude opatrovateľka vykonávať a akú úhradu, ktorú bude opatrovaný platiť.

Potrebujete

  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby 
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 
  • Originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu
  • Kópiu posledného rozhodnutia o výške dôchodku
  • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch 

Vybavuje: Darina Pačanová

Kontakt: tel.: 053/4470296

e-mail: darina.pacanova@obecslovinky.sk

VZN č.4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Slovinky

Príloha VZN č. 4/2012

Príloha k VZN č. 4-2012

Príloha k VZN č. 4-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,57 kB

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tlačivo word

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tlačivo word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,07 kB

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tlačivo rtf

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tlačivo rtf.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 184,67 kB

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tlačivo pdf

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tlačivo pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,1 kB

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - tlačivo word

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - tlačivo word.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - tlačivo rtf

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - tlačivo rtf.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 104,64 kB

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - tlačivo pdf

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - tlačivo pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,71 kB

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

aktualna Žiadosť o POnaSS_1.1.2020 -Slovinky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 42,28 kB

Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

Vyhlásenie o majetku - tlačivo word

Vyhlásenie o majetku - tlačivo word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,98 kB

Vyhlásenie o majetku - tlačivo rtf

Vyhlásenie o majetku - tlačivo rtf.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 54,37 kB

Vyhlásenie o majetku - tlačivo pdf

Vyhlásenie o majetku - tlačivo pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,14 kB

Občan

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Kazimír, Gerazim, Romeo, Jadrana, Kazimíra

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Marec, ešte bude harec.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk