A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2015

Názov Projektu

Prevencia kriminality 2015

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015

 

 

Zameranie predloženého projektu:  Projekt je určený pre seniorov žijúcich v obci Slovinky, ktorí sú ohrozený novodobým spôsobom kriminality, a to podomovým predajom a rôznym praktikám podvodníkov. Predpokladaný počet je 150 ľudí, z ktorých je cca 50 aktívnych aj v Klube dôchodcov Sloviniek.

Anotácia o projekte: :  Cieľom projektu je predchádzať kriminalite páchanej na senioroch. V obci Slovinky žije v súčasnej dobe 357 ľudí nad 60 rokov, z ktorých mnohí majú osobnú skúsenosť s kriminalitou páchanej na nich. Aj napriek tomu, že je problém s okrádaním starších občanov medializovaný, stále to nie je dostatočné a nájde sa viac a viac oklamaných ľudí. Preto chceme ako obec touto formou pomôcť napraviť túto situáciu. Máme množstvo dôchodcov, ktorí žijú sami a kvôli ich dôverčivosti doplácajú na novodobých okrádačov.  Jedná sa predovšetkým o podomových predajcov, ktorý seniorov cielene okrádajú o majetok. Obec Slovinky chce aktívne pomáhať eliminovať takýto jav.

 

Dátum realizácie projektu:  10/2015-12/2015

 

Žiadame o poskytnutie dotácie vo výške:    3780 €

 

Podanie žiadosti:  2015

 

Stav: neschválená