Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Spolupráca

Filozofia napredovania obcí a miest okrem iných predpokladov je aj v čo najširšej spolupráci medzi obcami a mestami. Je postavená na vytváraní mikroregiónov ako aj na spolupráci s rôznymi subjektmi, firmami, nadáciami a občianskymi združeniami, teda na vytváraní partnerstiev. 

Aj naša obec sa aktívne zapája do tejto spolupráce. 

Ekover s.r.o. 

Spoločnosť Ekover, s.r.o. so sídlom SNP 34, 053 61  Spišské Vlachy bola založená v roku 1994 združením prostriedkov 2 miest (Krompachy, Spišské Vlachy) a 14 obcí (Beharovce, Bystrany, Granč-Petrovce, Hincovce, Hrišovce, Kaľava, Kolinovce, Olcnava, Olšavka, Richnava, Slatvina, Slovinky, Vojkovce a Žehra), od 3.11.1995 spoločnosť prijala ďalšie mesto (Spišské Podhradie) a obec (Margecany), z podnetu riešenia problematiky nakladania s komunálnym odpadom v regióne spoločnosti. Spoločnosť dňa 1.9.2012 prevzala činnosť po spoločnosti Brantner Krompachy, s.r.o. a rozšírila služby v oblasti nakladania s odpadmi, ktoré spoločnosť Brantner Krompachy vykonávala  pre spoločníkov a iné obce.

Obec Slovinky je od roku 1992 členom Združenia miest a obcí Slovenska

Od roku 1993 je členom združenia miest a obcí SPIŠA.

V roku 2013 obec Slovinky spolu s mestami Krompachy, Spišské Vlachy a obcami Hrišovce, Kaľava, Slatvina, Vojkovce, Oľšavka,Kolinovce Poráč založili Miestnu akčnú skupinu SĽUBICA. Ide o občianské združenie založené za účelom vytvorenia a implementácie integrovanej stratégie obnovy a rozvoja vidieckého územia MAS Sľubica. Cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovanýh v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.

Spolu s mestami Krompachy a Spišské Vlachy a obcami Poráč, Olcnava, Matejovce nad Hornádom sme sa zapojili v roku 2003 do projektu „Rozvoj cestovného ruchu na strednom Spiši : Kraj GALMUS – sieť značených peších, cykloturistických a lyžiarskych trás“. 

Pre zachovanie historického baníckeho dedičstva je v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovinky zapísaná úloha s cieľom založenia občianskeho združeniaBANÍCKY CECH. Aj touto formou vyzývame aktívnych občanov našej obce ako aj okolia, bývalých pracovníkov Železorudných baní, aby sa zaangažovali k zabezpečeniu zachovania baníckych tradícii pre ich zachovanie budúcim generaciam. 

Obec Slovinky je aj členom združenia miest a obcí Spiša SEZO SPIŠ spolu s ďalšími 55 obcami od roku 2004. 

Cieľom združenia je zabezpečenie separovaného zberu komunálneho odpadu, jeho triedenie a dotrieďovanie v hospodárskych dvoroch v 

Spišskej Novej Vsi a v Spišských Vlachoch a jeho odpredaj na ďalšie priemyselné spracovanie. 

Je predpoklad, že dôsledným separovaním sa menej odpadu vyvezie na skládku a tým sa znížia náklady a platby občanov. 

Naša obec je aj akcionárom v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Poprad

Bude zapojená do projektu čiastočnej rekonštrukcie prívodného vodovodného radu z Lacemberskej a Poračskej doliny ako aj do odkanalizovania našej obce a zvedenia odpadových vôd do ČOV v Krompachoch v rámci Kohézneho fondu Európskej únie.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok a výročie

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladný júl celé leto ochladí.

Pranostika na akt.deň

Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk