Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Spolupráca

Filozofia napredovania obcí a miest okrem iných predpokladov je aj v čo najširšej spolupráci medzi obcami a mestami. Je postavená na vytváraní mikroregiónov ako aj na spolupráci s rôznymi subjektmi, firmami, nadáciami a občianskymi združeniami, teda na vytváraní partnerstiev. 

Aj naša obec sa aktívne zapája do tejto spolupráce. 

Ekover s.r.o. 

Spoločnosť Ekover, s.r.o. so sídlom SNP 34, 053 61  Spišské Vlachy bola založená v roku 1994 združením prostriedkov 2 miest (Krompachy, Spišské Vlachy) a 14 obcí (Beharovce, Bystrany, Granč-Petrovce, Hincovce, Hrišovce, Kaľava, Kolinovce, Olcnava, Olšavka, Richnava, Slatvina, Slovinky, Vojkovce a Žehra), od 3.11.1995 spoločnosť prijala ďalšie mesto (Spišské Podhradie) a obec (Margecany), z podnetu riešenia problematiky nakladania s komunálnym odpadom v regióne spoločnosti. Spoločnosť dňa 1.9.2012 prevzala činnosť po spoločnosti Brantner Krompachy, s.r.o. a rozšírila služby v oblasti nakladania s odpadmi, ktoré spoločnosť Brantner Krompachy vykonávala  pre spoločníkov a iné obce.

Obec Slovinky je od roku 1992 členom Združenia miest a obcí Slovenska

Od roku 1993 je členom združenia miest a obcí SPIŠA.

V roku 2013 obec Slovinky spolu s mestami Krompachy, Spišské Vlachy a obcami Hrišovce, Kaľava, Slatvina, Vojkovce, Oľšavka,Kolinovce Poráč založili Miestnu akčnú skupinu SĽUBICA. Ide o občianské združenie založené za účelom vytvorenia a implementácie integrovanej stratégie obnovy a rozvoja vidieckého územia MAS Sľubica. Cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovanýh v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.

Spolu s mestami Krompachy a Spišské Vlachy a obcami Poráč, Olcnava, Matejovce nad Hornádom sme sa zapojili v roku 2003 do projektu „Rozvoj cestovného ruchu na strednom Spiši : Kraj GALMUS – sieť značených peších, cykloturistických a lyžiarskych trás“. 

Pre zachovanie historického baníckeho dedičstva je v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovinky zapísaná úloha s cieľom založenia občianskeho združeniaBANÍCKY CECH. Aj touto formou vyzývame aktívnych občanov našej obce ako aj okolia, bývalých pracovníkov Železorudných baní, aby sa zaangažovali k zabezpečeniu zachovania baníckych tradícii pre ich zachovanie budúcim generaciam. 

Obec Slovinky je aj členom združenia miest a obcí Spiša SEZO SPIŠ spolu s ďalšími 55 obcami od roku 2004. 

Cieľom združenia je zabezpečenie separovaného zberu komunálneho odpadu, jeho triedenie a dotrieďovanie v hospodárskych dvoroch v 

Spišskej Novej Vsi a v Spišských Vlachoch a jeho odpredaj na ďalšie priemyselné spracovanie. 

Je predpoklad, že dôsledným separovaním sa menej odpadu vyvezie na skládku a tým sa znížia náklady a platby občanov. 

Naša obec je aj akcionárom v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Poprad

Bude zapojená do projektu čiastočnej rekonštrukcie prívodného vodovodného radu z Lacemberskej a Poračskej doliny ako aj do odkanalizovania našej obce a zvedenia odpadových vôd do ČOV v Krompachoch v rámci Kohézneho fondu Európskej únie.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Kazimír, Gerazim, Romeo, Jadrana, Kazimíra

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Marec bez vody, apríl bez trávy.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk