A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

OPKŽP                                                                                                        EÚ

 

 

     www.op-kzp.sk                                                        Európsky fond regionálneho rozvoja

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla OÚ Slovinky využitím aerotermálnej energie“

 

 

Obci Slovinky bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla OÚ Slovinky využitím aerotermálnej energie“.

Účelom projektu je vybudovanie nového zdroja tepla pre účely vykurovania ÚVK objektu Obecného úradu v obci Slovinky, na báze OZE výstavbou zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla.  

Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.

 

 

 

Dátum začatia realizácie projektu:             03/2022

Dátum ukončenia realizácie projektu:       02/2023

Celkové náklady:                                           152 945,36 EUR

NFP (EÚ + ŠR):                                               145 298,09 EUR

Druh projektu:                                                Dopytovo orientovaný projekt

 

 

MŽP

 

                              Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR