A picture

Obsah

 

 

 

Komisie Obecného zastupiteľstva

 

Zloženie a úlohy komisií v súlade s § 15 odsek 3 zákona č. 369/1990 Zb. vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Členmi komisie v súlade s § 15 odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. sú poslanci Obecného zastupiteľstva a ďalšie osoby zvolené Obecným zastupiteľstvom.