A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Symboly obce
 

 

Erb Obce Slovinky   Popis erbu: V zelenom neskorogotickom štíte zlatý svätý Juraj ako rytier na koni, kopijou zabíjajúci čierneho draka. V horných rohoch štítu je sprevádzaný dvomi zlatými kolmými kladivkami.   Interpretácia erbu: Boj svätého Juraja s drakom symbolizuje odveký boj dobra so zlom. Banícke kladivká upozorňujú na hlavné zamestnanie obyvateľov  Sloviniek a ich počet naznačuje, že dnešné Slovinky vznikli z dvoch obcí. Farba štítu – zelená a farba draka – čierny a predstavujú typické farby baníkov. Sfarbenie zlatou, respektíve žltou farbou pri hlavnej figúre a kladivkách možno chápať ako prejav úcty k patrónovi miestneho chrámu i k práci miestnych baníkov, ktorá im po stáročia poskytovala živobytie.

 

Erb Obce Slovinky

Popis erbu: V zelenom neskorogotickom štíte zlatý svätý Juraj ako rytier na koni, kopijou zabíjajúci čierneho draka. V horných rohoch štítu je sprevádzaný dvomi zlatými kolmými kladivkami.

 

Interpretácia erbu: Boj svätého Juraja s drakom symbolizuje odveký boj dobra so zlom. Banícke kladivká upozorňujú na hlavné zamestnanie obyvateľov  Sloviniek a ich počet naznačuje, že dnešné Slovinky vznikli z dvoch obcí. Farba štítu – zelená a farba draka – čierny a predstavujú typické farby baníkov. Sfarbenie zlatou, respektíve žltou farbou pri hlavnej figúre a kladivkách možno chápať ako prejav úcty k patrónovi miestneho chrámu i k práci miestnych baníkov, ktorá im po stáročia poskytovala živobytie.

 

 

 

 

vlajka obce

 

 

Vlajka Obce Slovinky:

Je odvodená z farieb erbu, pričom rešpektuje zásady slovenskej vlajkovej tvorby. Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov v poradí: žltý, čierny, zelený, pričom bočné pruhy majú oproti strednému dvojnásobnú šírku. Vlajka má na konci dvojitý zástrih, ktorý siaha do jednej tretiny listu vlajky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pečať obce

 

 

 

Pečať Obce Slovinky:

Je kruhová. Stred pečate vypĺňa erbové znamenie bez štítu.                          Kruhopis znie : OBEC SLOVINKY. Začiatok a koniec textu môže byť oddelený štylizovanou ružičkou.