A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Názov Projektu

Budova pre šport


Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019  zo štátneho rozpočtu

na financovanie projektu v programe  Podpora rozvoja športu na rok 2019.

 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia "Budovy pre šport", t.j. objektu slúžiaceho ako šatňa mužstiev futbalového klubu, prestavba sociálnych zariadení a miestností pre rozhodcov. Realizáciou projektu sa zvýši štandard športovej infraštruktúry Športového areálu v obci, zabezpečí sa zvýšenie energetickej účinnosti budovy výmenou vykurovacích telies a okenných konštrukcií.

 

Dátum podania žiadosti: 13.03.2019

Požadovaná suma: 20 000€

Stav:  žiadosť v schvaľovacom procese