A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Zástupca starostky obce

 

Zastupovaním starostky obce Slovinky bol poverený

 

 

Jozef Mnich, Bc.     Jozef Mnich, Bc.

  

 

    vzdelanie: Stredná priemyselná hutnícka škola,

                        Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta,

    pracovné pôsobenie: Kovohuty Krompachy a.s., prevádzka Kvalita

    politická príslušnosť: nezávislý kandidát

    email: jozef.mnich@obecslovinky.sk

   

 

 

 

 

 

ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU STAROSTU

 

         Obec Slovinky v súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje mesačnú odmenu, ktorá patrí poslancovi obecného zastupiteľstva vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Odmena zástupcu starostu je vo výške 9 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

 

 

Zverejnené  30.4.2019