A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Zástupca starostky obce

 

Zastupovaním starostky obce Slovinky bol poverený

 

 

Jozef Mnich, Bc.     Jozef Mnich, Bc.

  

 

    vzdelanie: Stredná priemyselná hutnícka škola,

                        Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta,

    pracovné pôsobenie: Kovohuty Krompachy a.s., prevádzka Kvalita

    politická príslušnosť: nezávislý kandidát

    kontakt:

    email: jozef.mnich@obecslovinky.sk