A picture

Obsah

 

Sociálny podnik obce Slovinky, s.r.o. 

Slovinky 58, 053 40

IČO: 

DIČ: 

 

Konateľ spoločnosti : Gabriela Kopnická

telefón: 0907 901 817

mail : socialny.podnik@obecslovinky.sk, gabriela.kopnicka@obecslovinky.sk

 

Manažér spoločnosti : Bc. Jozef Mních 

mail : socialny.podnik@obecslovinky.sk, jozef.mnich@obecslovinky.sk

 

 

V prípade záujmu o naše služby alebo informácie o činnosti sociálneho podniku,   môžete získať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Kontaktná adresa*:    
     
     
 
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok 

Poznámka:
1)*Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov