A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2014

Názov Projektu

Žiadosť o finančný dar

Žiadosť o poskytnutie finančného daru z Nadácie Jozefa Salaja

 

 

Zameranie predloženého projektu: Podpora kultúrnych podujatí v obci

Anotácia o projekte:  Z nadácie Jozefa Salaja sme požadovali finančný dar na dokončenie rekonštrukcie okolia amfiteátra, a to podlahy a schodov, nakoľko pôvodný stav bol nevyhovujúci a pre účinkujúcich a návštevníkov priam nebezpečný. V roku 2007 sa začalo s rekonštrukciou amfiteátra, dokončilo sa však len jeho zastrešenie a kvôli nedostatku financií sa v rekonštrukčných prácach nepokračovalo.

 

 

Dátum realizácie projektu:  júl/august 2014

 

Žiadame o poskytnutie dotácie vo výške: -

 

Podanie žiadosti: jún 2014

 

Stav: neschválená