A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Stavebný úrad

 

 

- územné plánovanie a výstavba,

- ohlásenie drobných stavieb,

- dodatočné povoľovanie stavieb,

- kolaudačné konania stavieb, pozemných komunikácii a dopravy,

- ochrany prírody a krajiny,

- ochrany vodného hospodárstva – používanie povrchových vôd, zásobovanie pitnou vodou, povoľovanie odberu povrchových a podzemných vôd,

- styk s orgánmi štátnej správy na zverenom úseku,

- štátny stavebný dohľad.