A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

Demografické údaje Obce Slovinky za rok 2015

 

zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

Počet obyvateľov k 31.12.2015       :          1 827 z toho    muži - 900,     ženy - 927

Predproduktívny vek (0 – 14)           :             295  z toho    muži - 152,      ženy - 143

Produktívny vek (15 – 59)                 :           1184  z toho    muži - 621,      ženy - 563

Poproduktívny vek (60 a viac)          :              348  z toho    muži - 127,      ženy - 221

 

zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2015

Priemerný vek                                    :           38,90 rokov

Priemerný vek muži                           :          38,33 rokov

Priemerný vek ženy                           :          40,04 rokov

 

 

Prehľad obyvateľstva podľa veku a pohlavia k 31.12. 2015

Deti do 15 rokov :                    295    z toho chlapci - 152,   dievčatá - 143

Mládež od 15 do 18 rokov:       91   z toho  chlapci -   43,   dievčatá -   48

Dospelí :                                  1441    z toho   muži -    705,   ženy  -      736

 

zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

Prehľad obyvateľstva podľa stavu:

Slobodný/slobodná                           :          894  z toho      muži - 495,       ženy - 399

Ženatý/vydatá                                    :           687  z toho      muži - 341,      ženy - 346

Rozvedený/rozvedená                       :            94  z toho      muži -   43,       ženy -   51

Vdovec/vdova                                     :          152  z toho      muži -   21,       ženy - 131

 

zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

Prehľad obyvateľstva podľa národností:

Slovenská                                           :           1631 z toho     muži - 792,      ženy - 839

Česká                                                  :                  5 z toho     muži -     2,      ženy -      3

Iná                                                        :             191 z toho     muži - 191,      ženy -    85

zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 01.01.201.  do 31.12.2015

Prihlásení                                           :      26  z toho        muži -   9,       ženy -  17

Odhlásení                                           :      70  z toho        muži -  28,       ženy -  42

Narodení                                            :       14  z toho        muži -   5,       ženy -    9

Zomrelí                                               :       25  z toho        muži -   9,       ženy -  16

 

Celkový úbytok  k 31.12.2015 – 7 obyvateľov z toho 3 muži a 4 ženy.