A picture

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2019

Dodatok č. 003 o dodávke plynu

Dodatok 2/2019

Neuvedené

Obec Slovinky

SPP a.s.

16.04.2019

Dodatok č, 003 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok 1/2019

Neuvedené

Obec Slovinky

SPP a.s.

12.04.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Nájomná zmluva 2/2019

Neuvedené

Urbárska a pasienková spol. Vyšné Slovinky

Obec Slovinky

08.04.2019

Zmluva o nájme nebyt.priestorov

Nájomná zmluva 1/2019

Neuvedené

PS- Urbariát Nižné Slovinky

Obec Slovinky

03.04.2019

Zmluva o úvere

Zmluva 14/2019

46 655,00 EUR

VÚB Leasing a.s.

Obec Slovinky

03.04.2019

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastn.práva

Zmluva 13/2019

Neuvedené

VÚB Leasing a.s.

Obec Slovinky

19.03.2019

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

Zmluva 12/2019

1 200,00 EUR

PUĽS

Obec Slovinky

18.03.2019

Dohoda

Zmluva 11/2019

Neuvedené

PS- Urbariát Nižné Slovinky

Obec Slovinky

12.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 10/2019

1 500,00 EUR

Pravoslávna cirkevná obec v Slovinkách

Obec Slovinky

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 9/2019

14 000,00 EUR

OŠK Slovinky

Obec Slovinky

05.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 8/2019

2 500,00 EUR

Banícky cech Slovinky

Obec Slovinky

05.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 7/2019

1 500,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farn.Krompachy, fil.Slovinky

Obec Slovinky

05.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 6/2019

1 500,00 EUR

Greckokatolícka cirkev, Farnosť Slovinky

Obec Slovinky

05.02.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č.2

Neuvedené

ARPROG a.s. Poprad

Obec Slovinky

01.02.2019

Kúpna zmluva- rámcová

Zmluva 5/2019

Neuvedené

ATC-JR s.r.o

Obec Slovinky

28.01.2019

Zmluva o odohraní um.predstavenia

Zmluva 4/2019

1 500,00 EUR

PUĽS

Obec Slovinky

21.01.2019

Zmluva na dodávku mäsa

Zmluva 3/2019

Neuvedené

SVaJHO s.r.o.

Obec Slovinky

21.01.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva 2/2019

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Slovinky

14.01.2019

Rámcová kúpna zmluva

Zmluva 1/2019

Neuvedené

INMEDIA spol.s.r.o.

Obec Slovinky

18.12.2018

očná zmluva o zbere, odvoze,zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 13/2019

Zmluva 34/2018

Neuvedené

Ekover s.r.o.

Obec Slovinky

17.12.2018

Rámcová zmluva

Zmluva 33/2018

Neuvedené

Ekover s.r.o.

Obec Slovinky

05.12.2018

Dodatok č.1

Dodatok 8/2018

Neuvedené

ARPROG a.s. Poprad

Obec Slovinky

03.12.2018

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H293

Dodatok č. 7/2018

259 058,01 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Slovinky

13.11.2018

ZMLUVA O DIELO č. zhotoviteľa 07111/O/2018

Zmluva 32/2018

37 873,79 EUR

Cesty Košice s.r.o

Obec Slovinky

02.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Nájomná zmluva 13/2018

Neuvedené

Ing. Jana Bencková

Obec Slovinky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: