A picture

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.01.2017

Ročná zmluva o zbere, odvoze,zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 13/2017

Zmluva 1/2017

0,00 EUR

Ekover s.r.o.

Obec Slovinky

19.01.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok 1/2017

0,00 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Slovinky

01.02.2017

Kúpna zmluva

Zmluva 2/2017

159,36 EUR

Obec Slovinky

Vladimír Kosturák, a manž.

13.02.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok 2/2017

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Slovinky

13.02.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok 3/2017

0,00 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Slovinky

17.02.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2017

Nájomná zmluva 1/2017

0,00 EUR

Obec Slovinky

Poľovnícke združenie Slovinky

27.02.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2017

Nájomná zmluva 2/2017

0,00 EUR

Obec Slovinky

Jozef Pačan

06.03.2017

Dohoda- PS. Urbariát Nižné Slovinky

Dohoda 1/2017

0,00 EUR

Obec Slovinky

PS- Urbariát Nižné Slovinky

15.03.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o združení fin.prostriedkov

Dodatok 4/2017

0,00 EUR

MAS Sľubica o.z.

Obec Slovinky

24.03.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov 3/2017

Nájomná zmluva 3/2017

Neuvedené

Emil Goroľ

Obec Slovinky

27.03.2017

IA MPSVaR SR

Dodatok 5/2017

Neuvedené

Obec Slovinky

Obec Slovinky

28.03.2017

Zmluva o dielo č. 1/2017

Zmluva 3/2017

7 700,00 EUR

AMP Projekt s.r.o.

Obec Slovinky

30.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovinky v roku 2017

Zmluva 4/2017

12 600,00 EUR

OŠK Slovinky

Obec Slovinky

31.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovinky v roku 2017

Zmluva 5/2017

2 000,00 EUR

Banícky cech Slovinky

Obec Slovinky

06.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovinky v roku 2017

Zmluva 6/2017

1 000,00 EUR

Pravoslávna cirkevná obec v Slovinkách

Obec Slovinky

07.04.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov 4/2017

Nájomná zmluva 4/2017

Neuvedené

Pravoslávna cirkevná obec v Slovinkách

Obec Slovinky

07.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovinky v roku 2017

Zmluva 7/2017

1 000,00 EUR

Greckokatolícka cirkev, Farnosť Slovinky

Obec Slovinky

10.04.2017

Príloha číslo 1 k Zmluve VSN0907201525

Dodatok 6/2017

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Slovinky

10.04.2017

Zmluva

Zmluva 8/2017

33 155,62 EUR

Cesty Košice s.r.o

Obec Slovinky

11.04.2017

Zmluva

Zmluva 9/2017

240,00 EUR

RTVS

Obec Slovinky

11.04.2017

Dodatok č.1

Dodatok 7/2017

50,00 EUR

CVČ hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Obec Slovinky

11.04.2017

Zmluva o dielo

Zmluva 10/2017

5 939,70 EUR

Cesty Košice s.r.o

Obec Slovinky

21.04.2017

Nájomná zmluva 5/2017

Nájomná zmluva 5/2017

Neuvedené

Dušan Tulej

Obec Slovinky

21.04.2017

Zmluva o dielo

Zmluva 11/2017

981,00 EUR

Econ JP,s.r.o.

Obec Slovinky

28.04.2017

Zmluva o dielo

Zmluva 12/2017

4 600,00 EUR

AMP Projekt s.r.o.

Obec Slovinky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: