A picture

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.08.2019

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

AIP projekt s.r.o.

Obec Slovinky

23.08.2019

Zmluva o dielo

Zmluva 25/2019

9 180,00 EUR

AIP projekt s.r.o.

Obec Slovinky

15.08.2019

Kúpna zmluva

Zmluva 24/2019

1 000,00 EUR

Bc. Marek Patz

Obec Slovinky

09.08.2019

Kúpna zmluva

Zmluva 23/2019

27 500,00 EUR

Obec Slovinky

Rudohorská investičná spol., a.s.

10.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby

Zmluva 22/2019

Neuvedené

Periskop s.r.o. – člen Komensky Group

Obec Slovinky

08.07.2019

Kúpna zmluva

Zmluva 21/2019

202,52 EUR

Štefan Preisner

Obec Slovinky

20.06.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Nájomná zmluva 4/2019

Neuvedené

Daniela Vysocká

Obec Slovinky

11.06.2019

Kúpna zmluva

Zmluva 20/2019

318,72 EUR

Anna Šimoňáková

Obec Slovinky

05.06.2019

Zmluva o výpožičke majetku

Zmluva 19/2019

Neuvedené

Rudné bane

Obec Slovinky

13.05.2019

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

Nájomná zmluva 3/2019

Neuvedené

Katarína Bikárová

Obec Slovinky

07.05.2019

Zmluva o spracovaní os.údajov prostr.sprostredkovateľa

Zmluva 18/2019

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Slovinky

07.05.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva 17/2019

230,00 EUR

EKOTEC spol. s.r.o.

Obec Slovinky

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 16/2019

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Slovinky

06.05.2019

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

Zmluva 15/2019

550,00 EUR

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov

Obec Slovinky

16.04.2019

Dodatok č. 003 o dodávke plynu

Dodatok 2/2019

Neuvedené

Obec Slovinky

SPP a.s.

16.04.2019

Dodatok č, 003 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok 1/2019

Neuvedené

Obec Slovinky

SPP a.s.

12.04.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Nájomná zmluva 2/2019

Neuvedené

Urbárska a pasienková spol. Vyšné Slovinky

Obec Slovinky

08.04.2019

Zmluva o nájme nebyt.priestorov

Nájomná zmluva 1/2019

Neuvedené

PS- Urbariát Nižné Slovinky

Obec Slovinky

03.04.2019

Zmluva o úvere

Zmluva 14/2019

46 655,00 EUR

VÚB Leasing a.s.

Obec Slovinky

03.04.2019

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastn.práva

Zmluva 13/2019

Neuvedené

VÚB Leasing a.s.

Obec Slovinky

19.03.2019

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

Zmluva 12/2019

1 200,00 EUR

PUĽS

Obec Slovinky

18.03.2019

Dohoda

Zmluva 11/2019

Neuvedené

PS- Urbariát Nižné Slovinky

Obec Slovinky

12.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 10/2019

1 500,00 EUR

Pravoslávna cirkevná obec v Slovinkách

Obec Slovinky

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 9/2019

14 000,00 EUR

OŠK Slovinky

Obec Slovinky

05.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 8/2019

2 500,00 EUR

Banícky cech Slovinky

Obec Slovinky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: