Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Zberný dvor v obci Slovinky

Názov projektu: Zberný dvor Slovinky

Výzva:  OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

Cieľom projektu je zvýšiť počet MRK domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam na bývanie a počet pracovných miest pre MRK, prostredníctvom naplnenia merateľných ukazovateľov:
1.      P0883 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora – 207 osôb
2.      P0263 – Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk  – 40 osôb
3.      P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach - 1 pracovné miesto
Predmetom projektu je vybudovanie moderného zberného dvora, jedného stojiska a obstaranie dopravnej techniky potrebnej na manipuláciu s odpadom, čo je vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP ĽZ   v rámci špecifického cieľa  6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, aktivita A. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu.
Stojisko je umiestnené v bezprostrednej blízkosti obydlí MRK, kde je koncentrácia MRK viac ako 80% z celkového počtu obyvateľov a kde sa nachádzajú viac ako 3 obydlia MRK.
Zberný dvor je lokalizovaný na voľnom obecnom pozemku na okraji obce.

Požadovaná suma:  221 937,44 €

Spolufinancovanie:  11 680,92 €

Stav: podaná

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Dana, Danica

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Apríl v daždi, máj v kvete.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk