Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v Slovinkách

Názov projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v Slovinkách

Výzva: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zameranie predloženého projektu:  Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity - Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ, ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity OP KŽP - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Predmetom hlavnej aktivity je realizácia energetických opatrení vyplývajúcich z energetického hodnotenia budovy týkajúcich sa zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií budovy. 

Projekt rieši zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie strechy, výmenu otvorových výplní, výmenu zdroja tepla - inštaláciu tepelného čerpadla, rekuperáciu,  ochranu budovy bleskozvodom, fotovoltaiku a výmenu existujúcich svietidiel za nové úsporné LED osvetlenie.

Významným prvkom projektu je rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy a výrazné zlepšenie jej environmentálnych ukazovateľov.

Projektom sa docieli zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách o 148,96 MWh/rok a odhadované ročné znížené emisií skleníkových plynov o 38,73 t ekviv. CO2.

Požadovaná suma:  268 435,30 €

Spolufinancovanie:  14 128,17 €

Stav: schválená

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Dana, Danica

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk