A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

                                           

MVSREÚOP LZ

 

 

 

Názov projektu: Komunitné centrum v obci Slovinky

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre vybudovaním nového, bezbariérového komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory.

Trvanie projektu: 12/2018 – 02/2020

Nenávratný finančný príspevok: 244 625,00 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

 

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

www.ludskezdroje.gov.sk          www.esf.gov.sk                                  www.minv.sk                      www.slovinky.sk