A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2015

Multifunkčné ihrisko

Názov Projektu

Multifunkčné ihrisko


Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015  zo štátneho rozpočtu

na financovanie projektu v programe  Podpora rozvoja športu na rok 2015.

 

 

Zameranie predloženého projektu:  Zámerom projektu je vybudovanie multifunkčnej športovej plochy – ihriska v obci Slovinky pre rozvoj športu deti a mládeže.

Anotácia o projekte: V súčasnosti má obec Slovinky 1833 obyvateľov, z toho 400 detí a mládeže vo veku od 6 do 23 rokov. Možnosti športovania detí a mládeže sú výrazne obmedzené pre nedostatok/absenciu vhodných športovísk.

Z uvedeného dôvodu sa vedenie obce rozhodlo uvedenú situáciu riešiť výstavbou multifunkčného ihriska na vlastnom pozemku, ktorý bude prístupný širokej verejnosti.

Multifunkčné ihrisko bude rozmerov hracej plochy 33x18 m s umelým povrchom, s osvetlením, celoobvodovými mantinelmi o výške 1,25 m, celoobvodovými ochrannými sieťami výšky 2 až 3 m, futbalovými bránkami. Určenie multifunkčného ihriska je pre športy – mini futbal a volejbal.

 

Dátum realizácie projektu:  12/2015 – 6/2016

 

Žiadame o poskytnutie dotácie vo výške:    47 864,888 €

 

Podanie žiadosti: máj 2015

 

Stav: neschválená