A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Stavebný úrad

 

Odborný zamestnanec:      Dušan Slovinský, Mgr.

tel. kontakt:                           0915 969 156

mailový kontakt:                   stavebnyuradobce@gmail.com

 

  • územné plánovanie a výstavba
  • ohlásenie drobných stavieb,
  • dodatočné povoľovanie stavieb,
  • kolaudačné konania stavieb, pozemných komunikácii a dopravy,
  • vyvlastňovanie,
  • ochrany prírody a krajiny,
  • ochrany vodného hospodárstva – používanie povrchových vôd, zásobovanie pitnou vodou,
  • povoľovanie odberu povrchových a podzemných vôd.
  • styk s orgánmi štátnej správy na zverenom úseku,
  • iné činnosti podľa pokynov starostky obce.