Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Chrám sv. Juraja

gréckokatolícky kostol svätého Juraja mučeníka

Gréckokatolícky chrám sv. mučeníka Juraja patrí medzi dominanty obce  je kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky, zapísanou v Ústrednom zozname Národných kultúrnych pamiatok pod číslom 701.

Súčasný chrám bol postavený v rokoch 1798 – 1808 a zatiaľ sa nevie či sa jednalo o prestavbu chrámu,  alebo o novostavbu.

Najstaršia písomná zmienka o chráme v Slovinkách pochádza zo zápisu kanonickej vizitácie z roku 1700, v ktorej sa uvádza, že „chrám v Nižných Slovinkách bol postavený pred 400 rokmi katolíkmi latinského rítu a neskôr opravený obyvateľmi gréckeho rítu“. Ďalej sa v tejto vizitácii opisuje biedny stav tohto murovaného chrámu. Iný prameň – Historický schematizmus Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1748 – 1948 píše o tom, že: „... cerkev (v Slovinkách) bola od valašskej kolonizácie postavená z dreva podľa vtedajšieho zvykového práva v Uhorsku – kostol je z kameňa a cerkev z dreva. Fara tu bola oddávna a murovaný chrám postavili až po reformách cisárovnej a uhorskej kráľovnej Márie Terézie. Tá nariadila aj pre gréckokatolíkov stavať chrámy murované.

Ikonostas Chrám je dlhý 44,4m, široký 17,4m a vysoký 39,8m a pri svojom zasvätení na počesť mučeníka Juraja, ktorý je aj patrónom obce v roku 1804 patril svojou veľkosťou k najväčším vo vtedajšej Mukačevskej eparchii. V roku 1874 prešiel chrám prvou prestavbou, na začiatku 20.storočia bol premaľovaný, koncom 20. stor. prebehla rekonštrukcia vonkajšej fasády a strechy chrámu.                                                                     Veža chrámu má štyri hodinové ciferníky, ktoré sú nefunkčné. Vo veži sa nachádzajú tri pôvodne zvony, dva väčšie sú poháňané elektrickým pohonom a riadené časovým spínačom.       

Ikonostas v chráme bol postavený roku 1874 a pozostáva z piatich jednotlivo usporiadaných radov ikon: miestneho, radu sviatkov, apoštolov, prorokov a patriarchov a Golgoty, ktorá je na vrchole ukončená krížom.

Súčasnú podobu nadobudla svätyňa v rokoch 1990 – 1994, keď bol prestavaný oltár a vyrobený nový mobiliár, ktorý pozostáva z prestola a bohostánku, žertveníka a stola na obliekanie, sedesu a sedadiel pre miništrantov. Súčasťou liturgického priestoru svätyne je zaprestolná ikonaKrista – archijereja, ktorý slávi Eucharistiu z dielne Rastislava Bujnu (1999), grécky evanjeliár a sedemramenný kovový svietnik, ktoré sú darom miestnych veriacich.

Loď je od svätyne oddelená drevenou stenou – ikonostasom z roku 1874 . Súčasná podoba lode chrámu je rozdelená štyrmi blokmi lavíc vyrobenými roku 2000, ozdobené sú 6 pármi procesiových zástav. Do lode sa vchádza hlavným vchodom zo západnej strany a bočným vchodom z južnej strany. Oproti bočnému vchodu sa nachádza oltár Presvätej Bohorodičky. V prednej časti lode sú dva krylosy. V severnom je jaskyňa tzv. Božieho hrobu, kde kedysi ukladali pláštenicu na sviatky Paschy. Dnes táto „drevená“ jaskyňa slúži na aranžovanie jasličiek betlehema, ktoré sú vzácnym ručne zhotoveným darom dielne Bames z Krompách. Južný krylos je vyhradený pre miesto kantora. Nástenné fresky z prvej polovice 20. storočia sú premaľbou pôvodnejších fresiek. Pôvodné sa zachovali len na západnej stene lode. Sú na nich vyobrazení sv. mučeník Juraj, sv. archanjel Michal a chór anjelov hrajúci na hudobných nástrojoch. V západnej časti loď prechádza do predsiene chrámu, v ktorej sa nachádza hlavný vchod chrámu a vchody do sakristie a chrámovej veže.

hlavnýý vchod a predsieň chrámu

Veža chrámu je v súčasnosti pokrytá strešnou medenou krytinou. Má štyri hodinové ciferníky, ktoré sú momentálne nefunkčné. Zvony sú pôvodne tri, dva väčšie sú poháňané elektrickým pohonom a riadené časovým spínačom.

Medzi najstaršie, preto aj najcennejšie kultové predmety patria tie, ktoré pochádzajú ešte zo starého chrámu. Najstaršia je krstiteľnica z roku 1701.  Zhotovená je z jedného kusa dreva, čiernej farby a navrchu je tepaná. Dnes stojí pri hlavnom chrámovom vchode na pravej strane a slúži ako veľká svätenička. Keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že terajší chrám bol dokončený roku 1808, spomínaná krstiteľnica je o sto rokov staršia než terajší chrám. Ako píše o. Michal Fitz vo farskej kronike: „... je to skvost, ktorý si treba vážiť a chrániť pred poškodením.“ Ďalšími najstaršími kultovými predmetmi zo starého chrámu je procesiový obraz svätého mučeníka Juraja, ktorý je patrónom chrámu. Pochádza z roku 1767 a zhotovil ho J. Szilassy, v tom čase známy zlatník a rezbár. Na druhej strane je vyobrazená Presvätá Bohorodička.

Roku 1874 prešiel chrám prvou prestavbou a obnovou. Druhou obnovou bola premaľba na začiatku 20. storočia. Tretia obnova dlažby a vonkajšej fasády sa uskutočnila v rokoch 1990 až 1992. V súčasnosti sa završuje historicky štvrtá trojetapová obnova odvodnenia, strechy a ikonostasu chrámu.

Gréckokatolícky Chrám sv. mučeníka Juraja v Slovinkách je skutočným skvostom. Je obdivuhodné, ako naši predkovia dokázali postaviť a obnoviť s Božou pomocou takéto veľkolepé dielo. Veľkú ľudskú zásluhu mal na tomto diele už spomínaný otec duchovný Michal Dudinský, ktorý dokázal zmobilizovať ducha slovinských veriacich k takejto stavbe i v čase veľkej biedy. Duch týchto predkov zostal v srdciach aj dnešných obyvateľov Sloviniek, ktorí sú vždy ochotní a odhodlaní urobiť všetko pre obnovu a zveľadenie tohto Božieho domu.

Ďalšie informácie o greckokatolíckom chráme sv. Juraja v Slovinkách nájdete na webových stránkach Greckokatolickej farnosti Slovinky  http://www.slovinky.grkatke.sk/

Návštevník

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Dana, Danica

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude málo krmu a suché leto.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk