A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2016

Fit park pre seniorov


Názov Projektu

Fitpark pre seniorov

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie  projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016 z rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Zameranie predloženého projektu:  Primárna prevencia , Viktimačná prevencia

 

Anotácia o projekte: Cieľom projektu je predchádzať kriminalite páchanej na senioroch. V obci Slovinky žije v súčasnej dobe 357 ľudí nad 60 rokov, z ktorých mnohí majú osobnú skúsenosť s kriminalitou páchanej na nich. Aj napriek tomu, že je problém s okrádaním starších občanov medializovaný, stále to nie je dostatočné a nájde sa viac a viac oklamaných ľudí. Preto chceme ako obec touto formou pomôcť napraviť túto situáciu. V našom záujme je podnietiť aj starších občanov k aktivitám na čerstvom vzduch, kde vzniká priestor pre relaxačnú a aktívnu činnosť, ako aj priestor pre individuálnu realizáciu, kde život seniorov získa novú hodnotu. Aktívny seniori sa tu budú stretávať so svojimi rovesníkmi, budú si udržiavať fyzickú kondíciu asociálny a spoločenský kontakt, ktorý slúži aj na výmenu životných skúseností, čím by sa znížila možnosť ich ohrozenia ako potenciálnych obetí kriminality.  Fitpark by sa realizoval v tesnej blízkosti detského ihriska, takže tu bude aj možnosť aktívneho trávenia voľného času seniorov s vnúčatami. Síce fitpark bude prioritne vybudovaný pre seniorov, využívať ho budú môcť všetky vekové skupiny obyvateľov obce Slovinky.

 

Cieľová skupina: Seniori vo veku 60- 99 rokov, 357 osôb, prevencia kriminality. Projekt je určený pre seniorov žijúcich v obci Slovinky, ktorí sú ohrozený novodobými spôsobmi kriminality

 

Dátum realizácie projektu:  5/2016- 12/2016

 

Žiadame o poskytnutie dotácie vo výške:   16 600 €       

 

Podanie žiadosti: január 2016

 

Stav: schválená   

 

fitparkotvorenie2otvorenie3