A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

logo

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

 

 

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

 

                                                                                                   PODPORA A ROZVOJ POSKYTOVANIA

 

                                                                                           OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI SLOVINKY

 

 

Trvanie projektu: január 2019 – február 2021

 

ITMS2014+: 312041R628

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

 

www.esf.gov.sk                    www.employment.gov.sk                    www.ia.gov.sk

 

Zmluva zverejnená na: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3814941&l=sk