A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Poľovnícke združenie

 

Poľovnícke združenie bolo v našej obci založené v roku 1948, keď po prijatí zákona o poľovníctve 1.1.1948 bol schválený inštitút „Poľovných spoločenstiev“. Pri jeho založení stála skupina občanov Ján Piatnica, Ján Mních, Juraj Lúčanský, Matej Rybár, Karol Tureček.

 

Poľovnícke združenie

Predseda poľovníckeho združenia Juraj Pačan

Poľovníctvo na Slovinkách „žilo“však aj pred vojnou. Svoje spoločenstvá mali Nižné aj Vyšné Slovinky. 

Za celé toto obdobie prechádzalo organizované poľovníctvo vývojom s rôznymi zmenami v členskej základni, ale vždy s cieľom prirodzeného pekného vzťahu k prírode a k zveri. 

V súčasnosti má poľovnícke združenie 26 členov.

 

Členovia poľovníckeho združenia

Členovia poľovníckeho združenia

 

Svoju poľovnú činnosť vyvíja v poľovnom revíre o výmere 2033 ha. 

V poľovnom revíre prevláda vysoká jelenia zver, diviačia a srnčia zver. 

Vyskytujú sa aj líšky a rys a sporadicky je možno vidieť prechádzajúcu svorku vlkov aj stopy prechádzajúceho medveďa. 

Hlavným poslaním poľovníckeho združenia je starostlivosť o lesnú zver, jej rozmnožovanie, ale aj sledovanie premnoženia zveri a jej odbornú reguláciu a koordinovaný a riadený odstrel. 

V neposlednom rade je to aj zveľadenie a obnova lesa. 

V súčasnosti je predsedom poľovníckeho združenia Juraj Pačan a poľovníckym hospodárom Ing Ján Mních.