A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2018

Názov Projektu

Multifunkčné ihrisko


Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018  zo štátneho rozpočtu

na financovanie projektu v programe  Podpora rozvoja športu na rok 2018.

 

 

Zameranie predloženého projektu:  Zámerom projektu je vybudovanie multifunkčnej športovej plochy – ihriska v obci Slovinky pre rozvoj športu deti a mládeže.

Anotácia o projekte: V súčasnosti má obec Slovinky 1789 obyvateľov, z toho 244 detí a mládeže vo veku do 14 rokov. Možnosti športovania detí a mládeže sú výrazne obmedzené pre nedostatok/absenciu vhodných športovísk.

Z uvedeného dôvodu sa vedenie obce rozhodlo uvedenú situáciu riešiť výstavbou multifunkčného ihriska na vlastnom pozemku, ktorý bude prístupný širokej verejnosti.

 

 

Dátum realizácie projektu:  rok 2018

 

Žiadame o poskytnutie dotácie vo výške:    39 946 €

 

Podanie žiadosti: marec 2018

 

Stav: neschválená