Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve.

Obec Slovinky v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Slovinky.

Ústava SR ako ústavný zákon č. 460-1992 Zb

Ústava SR ako ústavný zákon č. 460-1992 Zb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 464,9 kB

Zákon č. 369-1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon č. 369-1990 Zb. o obecnom zriadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,05 kB

Zákon č. 302-2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch

Zákon č. 302-2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,6 kB

Zákon č. 138-1991 Zb. o majetku obcí

Zákon č. 138-1991 Zb. o majetku obcí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,56 kB

Zákon č. 71-1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon č. 71-1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,54 kB

Zákon č. 145-1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Zákon č. 145-1995 Z.z. o správnych poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB

Zákon č. 372-1990 Zb. o priestupkoch

Zákon č. 372-1990 Zb. o priestupkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,1 kB

Zákon č. 563-2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niekotrých zákonov

Zákon č. 563-2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niekotrých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB

Zákon č. 595-2003 Z.z. o dani z príjmov

Zákon č. 595-2003 Z.z. o dani z príjmov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB

Zákon č. 582-2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582-2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,02 MB

Zákon č. 180-2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 180-2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 925,37 kB

Zákon č. 523-2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 523-2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,41 kB

Zákon č. 583-2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 583-2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,86 kB

Zákon č. 431-2002 Zb. o účtovníctve

Zákon č. 431-2002 Zb. o účtovníctve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 640,33 kB

Zákon č. 25-2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 25-2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,49 kB

Zákon č. 211-2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon č. 211-2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,77 kB

Zákon č. 9-2010 Z.z. o sťažnostiach

Zákon č. 9-2010 Z.z. o sťažnostiach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,09 kB

Zákon č. 395-2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 395-2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,58 kB

Zákon č. 10-1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

Zákon č. 10-1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,33 kB

Zákon č. 502-2001 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 502-2001 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,21 kB
Zobrazené 1-20 z 44

Dokumenty

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok a výročie

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Psie dni majú najviac múch.

Pranostika na akt.deň

Do Eliáša i pod krovím schne, a po Eliášovi ani na kroví.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk