Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve.

Obec Slovinky v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Slovinky.

Zákon č. 311-2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon č. 311-2001 Z.z. Zákonník práce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB

Zákon č. 253-1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Zákon č. 253-1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,92 kB

Ústavný zákon č. 357-2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ústavný zákon č. 357-2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,11 kB

Zákon č. 552-2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 552-2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,66 kB

Zákon č. 553-2003 Z.z. v o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 553-2003 Z.z. v o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,93 MB

Zákon č. 122-2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 122-2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,56 kB

Zákon č. 152-1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286-1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 152-1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286-1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,27 kB

Zákon č. 245-2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 245-2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

Zákon č. 596-2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 596-2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 639,4 kB

Zákon č. 597-2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Zákon č. 597-2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,13 kB

Zákon č. 131-2010 Z.z. o pohrebníctve

Zákon č. 131-2010 Z.z. o pohrebníctve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 575,17 kB

Zákon č. 314-2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 314-2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,72 kB

Zákon č. 79-2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 79-2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB

Zákon č. 17-1992 Zb. o životnom prostredí

Zákon č. 17-1992 Zb. o životnom prostredí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,07 kB

Zákon č. 543-2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 543-2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB

Zákon č. 17-2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 17-2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,47 kB

Zákon č. 137-2010 Z.z. o ovzduší

Zákon č. 137-2010 Z.z. o ovzduší.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 605,51 kB

Zákon č. 401-1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Zákon č. 401-1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,19 kB

Zákon č. 364-2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372-1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Zákon č. 364-2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372-1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

Zákon č. 50-1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon č. 50-1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 891,91 kB
Zobrazené 21-40 z 44

Dokumenty

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sviatok a výročie

Meniny má Hilda, Hildegard, Hildegarda

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk