A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Urbariát Nižné Slovinky

 

Po rokoch stagnácie činnosti pozemkových spoločenstiev došlo k ich oživeniu v 90. rokoch. Urbariát Nižné Slovinky bol založený v roku 1992.V súčasnosti spoločenstvo hospodári na výmere 506,15 ha lesných pozemkov. Z tejto výmery je 20,04 ha ostatných plôch, tzn., že výmera lesných porastov je 486,11 ha. Pozemkové spoločenstvo eviduje 292 známych podielnikov. Z horeuvedenej celkovej výmery je 289,81 ha lesných pozemkov v katastrálnom území Krompachy a 216,34 ha lesných pozemkov v katastrálnom území Nižné Slovinky


Predseda spoločenstva: Stajsko Peter

Podpredseda: Stajsko Ján

Členovia: Bencko Milan Ing., Breznay Jozef, Ferenc Milan, Mižikár Vladimír, Pačan Juraj ml.

Dozorná rada: Breznayová Anna, Krajňáková Anna, Ing., Pačan Jozef

Základným poslaním spoločenstva je ochrana, obnova a zveľadovanie lesa. Ťažobná činnosť sa riadi lesohospodárskym plánom.


Kontaktné údaje

Slovinky 284, 053 40 Slovinky

Telefón:053 / 447 01 80