A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

 

 

      Demografické údaje obce Slovinky za rok 2016

 

     veková pyramída obce Slovinky 2016

             zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

 

               Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1 800 z toho    muži - 887,     ženy - 913

                Predproduktívny vek (0 – 14)                   :       300  z toho        muži - 155,            ženy - 145

                Produktívny vek (15 – 59)                         :     1164  z toho        muži - 611,           ženy - 553

                Poproduktívny vek (60 a viac)                  :        336  z toho        muži - 121,           ženy - 215

          vekové kategórie 2016

             zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

             Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2016

             Priemerný vek                                    :           38,92 rokov

             Priemerný vek muži                           :          38,33 rokov

             Priemerný vek ženy                           :          40,08 rokov

 

 

            Prehľad obyvateľstva podľa veku a pohlavia k 31.12. 2016

            Deti do 15 rokov :                    318    z toho chlapci - 165,   dievčatá - 153

            Mládež od 15 do 18 rokov:       64   z toho  chlapci -   31,   dievčatá -   33

            Dospelí :                                  1418    z toho   muži -    691,   ženy  -      727

         vek a pohlavie 2016

               zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

 

                Prehľad obyvateľstva podľa stavu:

                Slobodný/slobodná                           :          869  z toho      muži - 482,       ženy - 387

                Ženatý/vydatá                                    :           681  z toho      muži - 339,      ženy - 342

                Rozvedený/rozvedená                       :            94  z toho      muži -   42,       ženy -   52

                Vdovec/vdova                                     :          156  z toho      muži -   24,       ženy - 132

         stav obyvateľstva 2016

              zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

               Prehľad obyvateľstva podľa národností:

               Slovenská                                           :           1605 z toho     muži - 777,      ženy - 828

               Česká                                                  :                  3 z toho     muži -     1,      ženy -      2

               Iná                                                        :             192 z toho     muži - 109,      ženy -    83

          národnosti 2016

             zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

              Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 01.01.2016  do 31.12.2016

              Prihlásení                                           :      13  z toho        muži -   8,       ženy -  5

              Odhlásení                                           :      32  z toho        muži -  13,       ženy -  19

              Narodení                                            :       16  z toho        muži -   5,       ženy -    11

              Zomrelí                                               :       24  z toho        muži -   13,       ženy -  11

 

              Celkový úbytok  obyvateľstva k 31.12.2016 – 27 obyvateľov z toho 13 mužov a 14 žien.