A picture

Obsah

Uznesenia

08.06.2021 Stiahnuté: 48x | 10.06.2021

22.11.2021 Stiahnuté: 23x | 23.11.2021

23.02.2021 Stiahnuté: 87x | 24.02.2021

26.08.2021 Stiahnuté: 24x | 02.09.2021

27.09.2021 Stiahnuté: 29x | 28.09.2021

27.12.2021 Stiahnuté: 13x | 28.12.2021

29.04.2021 Stiahnuté: 44x | 04.05.2021

29.6.2021 Stiahnuté: 42x | 06.07.2021

Zápisnice

08.06.2021 Stiahnuté: 29x | 17.06.2021

23.02.2021 Stiahnuté: 42x | 03.03.2021

26.08.2021 Stiahnuté: 28x | 21.09.2021

27.09.2021 Stiahnuté: 17x | 18.10.2021

29.04.2021 Stiahnuté: 31x | 02.06.2021

29.6.2021 Stiahnuté: 26x | 30.07.2021

Príloha č. 1 k zápisnici zo dňa 29.6.2021- Správa z auditu ÚZ 2020 Stiahnuté: 32x | 30.07.2021

Príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 29.6.2021 - Správa z auditu konsolidovanej ÚZ Stiahnuté: 28x | 30.07.2021

Príloha č. 3 k zápisnici zo dňa 29.6.2021 - Správa o výsledku kontroly Stiahnuté: 41x | 30.07.2021

Príloha č. 4 k zápisnici zo dňa 29.6.2021- Stanovisko HK k ZÚ Stiahnuté: 20x | 03.08.2021

Stránka

  • 1