A picture

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Poslanci

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Slovinkách

 

V komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili v obci Slovinky dňa 15. novembra 2014 z 1480 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 830 občanov, čo je 56 %. Občania zvolili starostu obce a 7-členné obecné zastupiteľstvo.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Jana Adamisová, Mgr., nezávislý kandidát, 371 hlasov
2. 
Mária Grisáková, Ing., SMER – sociálne demokracia, 305 hlasov
3.  Peter Zavada, nezávislý kandidát, 211 hlasov
4.  Jozef Mnich, Bc., nezávislý kandidát, 196 hlasov
5.  Dominik Ďorko, Mgr., nezávislý kandidát, 191 hlasov
6.  Jozef Hudec, nezávislý kandidát, 188 hlasov                                                                                                             7. Slávka Michňová,Mgr., nezávislý kandidát, 183 hlasov

 

Zastupovaním starostky obce Slovinky bol poverený Jozef Mnich, Bc.

 

Rajóny poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovinkách

V rámci bližšieho kontaktu a spolupráce medzi poslancom a občanom je obec Slovinky rozdelená na tzv. rajóny, časti obce podľa bydliska občanov. Šesť zo siedmich poslancov má pridelený jeden rajón v pôsobnosti ktorého vyvíja svoju činnosť s verejnosťou.  

Je na občanoch, aby sa zoznámili so svojimi poslancami a predkladali im svoje sťažnosti, problémy, prípadne pripomienky na životné prostredie, verejný poriadok, osobnú ochranu, ochranu majetku vo svojom vlastníctve a vo vlastníctve obce.  

Povinnosťou poslancov je informovať občanov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

Rozdelenie obce na rajóny jednotlivým poslancom podľa čísla rodinných domov:

 

1. Jozef Hudec , mail:

 • Vyšné Slovinky
 • Dorotea - Hlavná cesta od kaplnky Vyšné Slovinky, Nová ulica Dorotea
 • Čísla domov: 511 – 546, 476 – 499, 500 – 510, 554, 561, 600 – 611, 631, 632

 

2. Peter Zavada, mail: peter.zavada@obecslovinky.sk

 • Vyšné Slovinky
 • Štreka
 • Čísla domov: 393 – 456, 564, 567, 586, 563, 584, 625

 

3. Slávka Michňová,Mgr., mail: Slavka.michnova@obecslovinky.sk

 • Vyšné Slovinky
 • Permoník Hlavná cesta, PZ, Zákuť, Urbariát Vyšné Slovinky, časť Hriady, Ulica
 • Čísla domov: 291 – 374, 553, 618, 628, 630

 

4. Mária Grisáková, Ing., mail: maria.grisakova@obecslovinky.sk

 • Nižné Slovinky
 • Hŕbok, Poráčska dolina
 • Čísla domov: 144 – 219, 582, 521, 522, 552, 555, 556, 558, 559, 571, 572, 616, 617, 626

 

5. Dominik Ďorko, Mgr., mail:  dominik.dorko@obecslovinky.sk

 • Nižné Slovinky
 • Stupy – Južný ostrov, ihrisko, gréckokatolícky kostol
 • Čísla domov: 220 – 278, 583
 • Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky
 • Pošta – pod Turňami, Pošta – Hlavná cesta – Permoník, okolie Osvetovej besedy
 • Čísla domov: 116 – 143, 279 – 290, 375 – 392, 573, 593, 594, 579, 581

 

6. Jana Adamisová,Mgr.,  mail: jana.adamisova@obecslovinky.sk

 • Nižné Slovinky
 • Banská osada
 • Čísla domov: 1 – 48, 595, 585, 587, 550    
 • Nižné Slovinky
 • Obecný úrad Hlavná cesta, Rínok, Pošta
 • Čísla domov: 53 – 115, 562, 566, 612, 613, 614, 565, 569, 570, 574, 592, 596, 597, 598, 599

 

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. opodmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Slovinky. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Slovinkách o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 15.11.2014, sa druhým náhradníkom do obecného zastupiteľstva stala Mgr. Slávka Michňová.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Slovinky uvoľnil poslanec Jozef Mihalčin,vzdaním sa mandátu dňa 21.10.2016.

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. opodmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Slovinky. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Slovinkách o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 15.11.2014, sa prvým náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal p. Jozef Hudec.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Slovinky uvoľnila poslankyňa PaedDr.Lenka Dzuriková, zánikom mandátu zo zákona dňa 30.06.2016 v Slovinkách.

 

 

 

 

 

 

Zobrazenie podľa abecedy