A picture

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Poslanci

 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Slovinkách


 

V komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili v obci Slovinky dňa 10. novembra 2018 z 1445 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 746 občanov, čo je 52 %. Občania zvolili starostu obce a 7-členné obecné zastupiteľstvo.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Jana Adamisová, Mgr., nezávislý kandidát, 377 hlasov

2. Jaroslav Pačan., nezávislý kandidát, 347 hlasov

3. Patrik Stajsko, Bc., nezávislý kandidát, 306 hlasov

4. Jozef Mnich, Bc., nezávislý kandidát, 282 hlasov

5. Jozef Hudec, nezávislý kandidát, 269 hlasov

6. Mária Grisáková, Ing., nezávislý kandidát, 240 hlasov                                                                            

7. Jana Bencková,Ing., nezávislý kandidát, 232 hlasov

 

Zastupovaním starostky obce Slovinky bol poverený Jozef Mnich, Bc.

 

 

 

 

Rajóny poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovinkách

V rámci bližšieho kontaktu a spolupráce medzi poslancom a občanom je obec Slovinky rozdelená na tzv. rajóny, časti obce podľa bydliska občanov. Šesť zo siedmich poslancov má pridelený jeden rajón v pôsobnosti ktorého vyvíja svoju činnosť s verejnosťou.  

Je na občanoch, aby sa zoznámili so svojimi poslancami a predkladali im svoje sťažnosti, problémy, prípadne pripomienky na životné prostredie, verejný poriadok, osobnú ochranu, ochranu majetku vo svojom vlastníctve a vo vlastníctve obce.  

Povinnosťou poslancov je informovať občanov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

Rozdelenie obce na rajóny jednotlivým poslancom podľa čísla rodinných domov:

 

Rajón č. 1 - Ing. Jana Bencková

Vyšné Slovinky

Dorotea - Hlavná cesta od kaplnky Vyšné Slovinky, Nová ulica Dorotea

Čísla domov: 511 – 546, 476 – 499, 500 – 510, 554, 561, 600 – 611, 631

 

Rajón č. 2 - Jaroslav Pačan

Vyšné Slovinky

Štreka

Čísla domov: 393 – 456, 564, 567, 586, 563, 584, 625, 632

 

Rajón č. 3 - Ing. Mária Grisáková

Vyšné Slovinky

Permoník Hlavná cesta, PZ, Zákuť, Urbariát Vyšné Slovinky, časť Hriady, Ulica

Čísla domov: 291 – 374, 553, 618, 628, 630

 

Rajón č. 4 - Bc. Patrik Stajsko

Nižné Slovinky

Hŕbok, Poráčska dolina, pravoslávny chrám

Čísla domov: 144 – 219, 582, 521, 522, 552, 555, 556, 557, 558, 559, 571, 572, 576, 577, 616, 617, 626, 575

Obecný úrad Hlavná cesta, gréckokatolícka fara

Čísla domov: 53 – 70 

 

Rajón č. 5 - Mgr. Jana Adamisová

Nižné Slovinky

Stupy – Južný ostrov, ihrisko, gréckokatolícky kostol, Rínok, Pošta

Čísla domov: 220 – 278, 583

Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky

Pošta – pod Turňami, Pošta – Hlavná cesta – Permoník, okolie Osvetovej besedy

Čísla domov: 116 – 143, 629, 279 – 290, 375 – 392, 573, 593, 594, 579, 581

Gréckokatolícky kostol – Základná škola – Rínok – Pošta

Čísla domov: 560, 71 – 115, 565, 569, 570, 574, 592, 596, 597, 598, 599, 633, 635

 

Rajón č. 6 - Jozef Hudec

Nižné Slovinky

Banská osada, rímskokatolícky kostol

Čísla domov: 1 – 48, 568, 595, 585, 587, 550, 634   

 

 

Zobrazenie podľa abecedy