A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Informácie o  spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce.

 

 

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

 

 

1)  poštou na adresu obce: Obecný úrad, 053 40 Slovinky č.58

2)  v podateľni Obecného úradu v Slovinkách.