Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Miestne komunikácie v obci Slovinky

Názov Projektu: Miestne komunikácie v obci Slovinky

Žiadosť o poskytnutie NFP

Zameranie predloženého projektu:

Žiadateľ obec Slovinky má záujem o zlepšenie podmienok pre obyvateľov obce prostredníctvom rekonštrukcie pozemných komunikácií a výstavby nových pozemných komunikácií v intraviláne obce. Hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ. Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ a typom aktivity "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry".

Predmetom projektu je po 1. novostavba miestnej účelovej komunikácie MO 3,75  / 30, Cesta bude napojená na štátnu cestu III/3255 Slovinky – Krompachy. Po 2. je predmetom projektu úprava jestvujúcej komunikácie / rekonštrukcia, prostredníctvom ktorej dôjde k zvýšenieu obslužnosti predmetného územia a stavebnotechnického stavu jestvujúcej komunikácie vrátane vybudovania zastávky autobusu. Realizácia týchto dvoch stavebných objektov bude mať za následok skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti obyvateľov najmä k zastávkam autobusu v smere do a z Krompách a tým aj napojenie na štátnu cestu III/3255, ktorá je hlavným prepojením obyvateľov obce k občianskej vybavenosti. Novostavbou miestnej komunikácie (SO 01) sa niektorým obyvateľom predovšetkým z radov MRK skráti cesta k zastávke o cca 1 km. Momentálne nespevnená komunikácia neslúži svojmu účelu a pri nepriaznivých poveternostných podmienkach je ťažko priechodná aj chodcom. Rekonštrukcia miestnej komunikácie (SO 02) bude slúžiť na bezpečnejšiu a lepšiu napojenosť miestnej komunikácie z oblasti predovšetkým obývanej miestnou komunitou MRK na  štátnu cestu III/3255 a úpravu zastávky autobusov a jej priľahlého okolia, čím dôjde k skvalitneniu dopravy, zvýšeniu bezpečnosti, zlepšeniu estetického vizuálu obce a skvalitneniu prístupu obyvateľov k občinaskej vybavenosti. 

Dátum podania žiadosti: 16.9.2019

Požadovaná suma: 104 477,18 €

Spolufinancovanie: 5 498,80 €

Stav: schválená ( 32 776,29 €)

Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP.

Obec

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Sviatok a výročie

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Jasný deň na Tela Páne teší hospodára.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk