A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Rok 2018

Názov Projektu

Vystúpenie Poddukenského umeleckého ľudového súboru

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie  projektu v oblasti Kultúry národnostných menšín na rok 2018.

Zameranie predloženého projektu: Hlavným cieľom projektu je prezentácia tradičného umenia, a tým šírenie kultúrnych hodnôt rusínov. Uvedeným predstavením, v ktorom dominuje tanec a rusínska pieseň je našou snahou prispieť k zachovávaniu identity a hlavne piesňou k udržaniu a rozvíjaniu materisnkého jazyka, budovať pozitívny vzťah k tradičnému umeniu, skvalitniť a zlepšiť kultúrny život národnostnej menšiny a vytvárať duchovné hodnoty a duševné kvality jedinca.

Dátum podania žiadosti: 30.01.2018

Požadovaná suma: 1 000€

Spolufinancovanie: 500€

Stav: Schválená

Pridelená suma: 700€