A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Názov Projektu

Rozšírenie kamerového systému v obci Slovinky

 

Žiadosť  o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019


Cieľ projektu: Cieľom projektu je zamedziť nepriaznivým vplyvom vandalizmu a krádežiam, zabezpečiť poriadok v obci. Kamerovým monitorovaním je možné odhaliť mnohé neželané prejavy občanov a následne predísť mnohým neuváženým činom miestnych občanov, ale aj návštevníkov našej obce a to nielen pri organizovaní spoločenských podujatí , ale aj v bežných dňoch. V dobudovaní kamerového systému vidíme možnosť zabezpečenia dôslednejšieho poriadku v obci, možnosť ochrany našich občanov pred vandalizmom a krádežami a tiež možnosť ako prispieť k prevencii kriminality.

Dátum podania žiadosti: 04.03.2019

Požadovaná suma: 14 608€

Stav:  neschválená