Menu
Obec Slovinky
Slovinky
Obec Slovinky
Slovinky

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci vznikol v roku 1927. Činnosť zboru niekoľko rokov stagnovala. Počnúc Výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 13.3.2010 v priestoroch Obecného úradu, sa nanovo obnovila činnosť DHZ. Boli vykonané zmeny vo vedení a vo výbore DHZ.

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ Slovinky na súťaži

Za predsedu bol jednohlasne zvolený Peter Nemčík, za členov výboru boli zvolení: podpredseda, veliteľ – Andrej Karpinský, tajomník – Kamila Grisaková, preventivár – Matej Sýkora, pokladník – Daniela Vysocká, referent mládeže – Romana Puhallová, a strojník – Michal Petruňa. Boli prijatí noví členovia. V súčasnosti má DHZ 31 členov.

Dobrovoľný hasičský zbor

haseniepožiaru na Slovinskej skale

Začiatky zboru po takejto dlhej pauze boli veľmi ťažké. Bolo nutné zakúpiť novú výzbroj a výstroj pre členov zboru a sprevádzkovať techniku. Zakúpili sa nové hadice typu ,,B,C,, v požadovanej dĺžke cca. 300 m, sada armatúr, prúdnic a savíc a dovybavil sa príves PS12. Bola zakúpená aj jedna sada hasičskej výzbroje športového typu, ktorá sa používa výlučne len pre športovú činnosť. Jedná sa o špeciálne savice 2 ks, sací kôš 1 ks, hadice B75 – NEO AWG 2 ks, rozdeľovač guľový, a prúdnice šport10. Pre aktívnych členov boli zakúpené pracovné rovnošaty UBO PS2 s nápisom „hasiči“. Pre súťažné družstvo bol zakúpený pracovný odev (tričko, montérky).

Dobrovoľný hasičský zbor

pomoc DHZ Slovinky pri povodniach

Najväčšou prekážkou, ku ktorej sme sa postavili, bola nefunkčná technika. Po menšom upratovaní na hasičskej zbrojnici sme sa pustili do opravy hasičskej striekačky PS12. Bolo to dosť náročné. Obidve striekačky sú staršieho dáta výroby a dosť značne opotrebované. Jedna striekačka bola v nekompletnom stave. Po týždni opráv sa nám podarilo spojazdniť jednu striekačku. Nasledovalo skúšanie striekačky vo forme požiarnych útokov v Lacemberskej a Poráčskej doline. Po dohode s vedením Futbalového klubu sa tréningy realizujú na futbalovom ihrisku, kde trénujeme a zároveň polievame ihrisko v horúcich letných mesiacoch.

Z pracovnej činnosti: Počas roka 2010 nás postihla ďalšia vlna povodní, pri ktorých sme sa zúčastnili a pomáhali zmierňovať následky tejto povodne. Pomáhali sme napĺíˆať vrecia pieskom a spevňovať brehy vrecami a smykmi v lokalitách Slovinky – Kolónia a v strede obce pri obchode Konzum. Súčasne sme pracovali pri odčerpávaní spodných vôd z pivničných priestorov rodinného domu pána Hrabovčina. Pri ďalšej a ničivejšej povodni, pri ktorej sa vyliala rieka Hornád, sme boli privolaní na pomoc do závodu Kovohuty Krompachy, k odčerpaniu vody z čerpačky, od ktorej závisel chod nepretržitej prevádzky v závode.

Dobrovoľný hasičský zbor

členovia DHZ Slovinky v 80. rokoch

V závere roka po poslednej súťaži sme päť dní vypomáhali spoločnosti Rudné Bane B. Bystrica pri prebíjaní kanálového priepustu v časti obce Kolónia pri reštaurácii Barbora. Priepust križuje hlavnú cestu v dĺžke cca 14 metrov. Bol celý upchatý štrkom a odpadom z nedávnych povodní. Na prebíjanie sme použili striekačku PS12 s jedným prúdom a prúdnicou typu „B“. Bolo to dosť náročné, ale v spolupráci s pracovníkmi Rudných Baní sa nám to nakoniec podarilo.

V prvom polroku 2011 v obci pribudlo veľké červené auto s bielym pásom. Áno, ide o hasičské auto. Toto hasičské vozidlo je novinkou v Dobrovoľnom hasičskom zbore. Jedná sa o cisternovú automobilovú striekačku CAS 25 Škoda 706 RTHP. Vozidlo je určené na hasenie požiarov na miestach s nedostatkom vody. Je vybavené aj kropiacou lištou na hasenie požiarov trávnatých porastov, ktorá sa môže využiť aj na pokropenie prašných ciest. Pohon všetkých kolies umožíˆuje tomuto vozidlu prejazd aj ťažkým terénom. Vo vozidle sa nachádza okrem zásoby vody 3500 l a penidla 250 l, náradie na vykonanie požiarneho zásahu a dopravy vody na miesto požiaru, náradie na zdolávanie výšok a voľných hĺbok, ale aj náradie na rozoberanie konštrukcií. Kabína vozidla je stavaná na prevoz štyroch členov hasičskej jednotky.

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách bolo dňa 30. januára 2019 uznesením č. I/10/2019 schválené zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky.

Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov určuje zákon č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1, písmeno b). Na tomto mieste sa taktiež ukladá obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách dňa 24.8.2017 uznesením VII/83/2017 schválilo p. Michala Vysockého za veliteľa DHZ Slovinky. Na základe horeuvedeného zákona je povinnosťou obce zriadiť Obecný hasičský zbor, ktorého členmi môžu byť vyškolený členovia DHZ.“

Členovia DHZO:

  • Michal Vysocký – veliteľ
  • Patrik Šablatúra- strojník
  • Mgr. Marcel Ďorko- strojník
  • Mgr. Lucia Marschallová – člen
  • Róbert Vojaček – člen
  • Martin Štec – člen
  • Peter Ontko – člen
  • Marcel Novotný – člen
  • Patrik Ondko – člen
  • Peter Štec – člen

V roku 2019 bol DHZO zaradený do kategórie „C“. Na základe tohto zaradenia DHZO dostal dotáciu vo výške 1400€, z ktorej sa nakúpilo základné vybavenie pre členov a pre zásah.

V roku 2020 bol DHZO po splnení podmienok zaradený do kategórie „B“, na základe čoho bola dotácia zvýšená na 3000€, z ktorej sa zakúpili zásahové obleky pre 3 členov DHZO a termokamera.

Inštitúcie

Školská jedáleň - Jedálny lístok


 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok a výročie

Meniny má Kamila

Preklad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júli prepelica volá žencov do poľa.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hlásenie miestneho rozhlasu

Hlásenie miestneho rozhlasu

Pečať rozvoja obce

Za rok 2015 bola obec Slovinky vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Obec Slovinky bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

POdávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávame na vedomie kontakt:
hlavny.kontrolor@obecslovinky.sk