A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

     

 

 

 

       Demografické údaje obce Slovinky za rok 2017

 

 

        veková pyramída 2017

            zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

 

               Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1 790 z toho    muži - 883,     ženy - 907

                Predproduktívny vek (0 – 14)                   :       280  z toho        muži - 144,            ženy - 136

                Produktívny vek (15 – 59)                         :     1153  z toho        muži - 604,           ženy - 549

                Poproduktívny vek (60 a viac)                  :        357  z toho        muži - 135,           ženy - 222

       vekové kategórie 2017

         zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

             Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2017

             Priemerný vek                                    :           38,91 rokov

             Priemerný vek muži                           :          39,31 rokov

             Priemerný vek ženy                           :          41,07 rokov

 

            Prehľad obyvateľstva podľa veku a pohlavia k 31.12. 2017

            Deti do 15 rokov :                    296    z toho chlapci - 153,   dievčatá - 143

            Mládež od 15 do 18 rokov:       64   z toho  chlapci -   32,   dievčatá -   32

            Dospelí :                                  1430    z toho   muži -    698,   ženy  -      732

       vek a pohlavie 2017

              zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

 

             Prehľad obyvateľstva podľa stavu:

             Slobodný/slobodná                           :          864  z toho      muži - 480,       ženy - 384

             Ženatý/vydatá                                    :           676  z toho      muži - 337,      ženy - 339

             Rozvedený/rozvedená                       :            94  z toho      muži -   42,       ženy -   52

             Vdovec/vdova                                     :          156  z toho      muži -   24,       ženy - 132

       stav obyvateľstva 2017

              zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

             Prehľad obyvateľstva podľa národností:

             Slovenská                                           :           1595 z toho     muži - 773,      ženy - 822

             Česká                                                  :                  3 z toho     muži -     1,      ženy -      2

             Iná                                                        :             192 z toho     muži - 109,      ženy -    83

       národnosti 2017

           zdroj: Evidencia obyvateľstva obce Slovinky

 

            Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 01.01.2017  do 31.12.2017

            Prihlásení                                           :      16  z toho        muži -   7,       ženy -  9

            Odhlásení                                           :      26  z toho        muži -   6,       ženy -  20

            Narodení                                            :       20  z toho        muži -   8,       ženy -  12

            Zomrelí                                               :       20  z toho        muži - 13,       ženy -  7

 

            Celkový úbytok  obyvateľstva k 31.12.2017 – 10 obyvateľov z toho 4 muži a 6 žien.