A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

                                        Návrh PHSR obce Slovinky

Návrh PHSR obce Slovinky 2017-2021

Špecifikácia projektu pre PHSR obce Slovinky

Metodika PHSR

 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je programovým dokumentom obce. Určuje základnú víziu smerovania obce a jednotlivé kroky ktorých realizáciou  sa bude  vízia naplňať v období rokov 2016 - 2021. Je to koncepčný dokument, ktorého základom je vymedzenie hlavných problémov v hospodárskej a sociálnej oblasti samosprávy a zároveň vytýčenie opatrení na riešenie týchto problémov. Obsahuje vízie, ciele, aj konkrétne aktivity, ktoré prispejú k rozvoju. Dokument určuje zodpovednosti, definuje partnerov, odhaduje potrebné finančné zdroje.

PHSR je "živým dokumetom" ktorý stanovuje základné body smerovania rozvoja obce a je možné v priebehu realizácie rozvojových aktivít ho aktualizovať. Zmeny a doplnky PHSR schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách. 

Týmto chceme dať možnosť naším občanom pomocou formulára zapojiť sa do rozvoja obce a počas celého obdobia platnosti dokumetu podávať návrhy. Vaše návrhy by mali byť konkrétne a priradené k príslušnej oblasti rozvoja Sloviniek.

O každom návrhu sa bude rokovať na zasadnutiach príslušnej komisie a posunuté na rokovania Obecného zastupiteľstva raz ročne.

 

Kontaktný formulár nie je ešte aktivovaný.