A picture

Obsah

naučná lit.

 Viac o knihe
 
História Európy v chronologickom slede udalostí počínajúc starovekým Gréckom a Rímom až po formovanie novodobých národných štátov po páde komunizmu

Analýzy základných smerov a tendencií kultúrneho a vedeckého vývoja a ich pôsobenia v celosvetovom kontexte

Portréty kľúčových osobností európskeho vývoja

Historické mapky a hodnotné dokumentárne fotografie ponúkajú čitateľovi okrem bohatej faktografie aj skutočný umelecký zážitok