A picture

Obsah

naučná lit.Kniha o rodine a jej vplyve na formovanie dieťata.Dvojica autorov,pedagog,poskytuje základné príncipy výchovy harmonickej osobnosti  od raného veku až po obdobie dospievania a rady ktoré možno účinne uplatniť vo výchovných postupoch.