A picture

Obsah

naučná lit.Nevyslovené problémy pacientov Zdravý sa o choroby nezaujíma. Chorý by však veľmi rád opäť získal to najcennejšie - zdravie. Medzi pacientom a lekárom sa musí vytvoriť bezvýhradná dôvera - a predsa sa pri niektorých problémoch cítime trápne. Táto kniha dáva odpovede práve na tie „nevyslovené otázky“. Z obsahu: Strach z pravdy...