A picture

Obsah

detská lit.Od nepamäti sníva ľudstvo o zvláštnostiach božstiev, bájnych bytostiach, šťastných i nešťastných hrdinoch. Vo Fínsku polapí nedotklivý kráľ Slnko, aby ho mal len pre seba. V Afrike vešia múdry starec na nebeskú oblohu tisíce hviezd. V Melanézii uzatvára mladý veslár na piroge dohodu s Nocou, aby svojim bratom priniesol nádej... Všade na svete sa ľudia snažili udobriť medzi sebou Slnko a Mesiac, vysvetliť, čo znamená obavy budiace zatmenie, alebo si podrobiť nebeský oheň