A picture

Obsah

detská lit.Štefan Moravčík sa vo svojom diele prejavil ako majster jazyka, schopný postrehnúť a využiť viacvýznamovosť slova a zvukomalebnosť slovných spojení. Teda majster využívajúci do krajnosti možnosti jazyka a prejavujúci obdiv a lásku k jeho tvorcom. Vyjadrené slovami básnika: Pero písalo, srdce hralo pre veľkých i malých o tom, čo slovo dalo.