A picture

Obsah

detská lit.V tejto knižke venuje autor pozornosť obdobiu slovenského národného obrodenia a hnutia od jeho počiatkov až do čias matičných.