A picture

Obsah

autor
Emil Osif, dôstojník ministerstva vnútra, vyštudoval Právnickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe.
Vo svojej praxi sa zaoberal najmä skúmaním osobnosti psychicky narušených zločincov, predovšetkým vrahov. Výsledky vlastného výskumu uplatnil v rigoróznej práci a veľmi pomohli aj jeho mladším kolegom kriminalistom.
Emil Osif žije v Banskej Bystrici.