A picture

Obsah

beletria83 ročná teta Becky, vládkyňa rodiny Darkovcov a Pennhallowovcov, sa týždeň pred svojou smrťou rozhodne, že usporiada svoje dedičské záležitosti. do novín dá uverejniť pozvanie na "audienciu u tety Becky", ktoré je určené všetkým členom jej široko rozvetvenej rodiny. Na audienciou prídu všetci, veď každý z nich túži získa..